Onnen

U bent hier: Home / Stoppunten / Onnen

Onnen

Landschap

Onnen ligt aan de oostzijde van de Hondsrug, waar het zand uit de ijstijd overgaat in het veen van de Hunzelaagte. De omgeving van Onnen wordt gekenmerkt door hoogteverschillen. De Hondsrug is als hoog gelegen zandrug herkenbaar, maar ook de es van Onnen is dankzij haar markante bolling goed in het veld terug te vinden. Kenmerkend voor de es van Onnen is de komvormige laagte ('het Veentje') op de es. De Hunzelaagte is als  laag gelegen, open landschap prominent aanwezig. Op de Hondsrug is naast het esdorpenlandschap ook nog het kampenlandschap deels waarneembaar.

Ontstaansgeschiedenis Onnen

De naam Onnen is waarschijnlijk een verbastering van Hunze: Hunne- Unne-Unna- Onnen. Het is bijna niet te bevatten maar 5000 jaar geleden vestigen zich de eerste bewoners in Onnen. De eerste bewoners behoren tot het ‘trechter-beker-volk’. Ze bouwden boerderijen om in te wonen en hunebedden voor het begraven van de doden. Het blijkt een ideaal gevarieerd gebied te zijn om te wonen, te jagen, te vissen en voor het beoefenen van primitieve landbouw uit die tijd. Het dorp Onnen zoals het nu wordt ervaren is ontstaan op de kruising van veedriften. Deze driften zijn nog steeds aanwezig. DIt is ook in de naamvoering van de driften terug te vinden. U kunt daar meer over te weten komen als u de fietsroute gaat volgen.

Haven

Begin 20ste eeuw worden de Onnervaart en de haven gegraven. Via het Diepje brachten veenschippers turf uit de Veenkoloniën aan land. De haven is op de plaats gekomen van het vroegere ‘tie’. Ook de drooggelegde polder draagt bij aan de bloei van het dorp. Zo komt er begin vorige eeuw een stoomzuivelfabriek ‘De Hoop’, die later uitgroeit tot de in de wijde omtrek beroemde roomijsfabriek. Ook is er een grasdrogerij bij de haven. Kortom volop levendigheid bij en rondom de haven van Onnen. De prachtige boerderijen herinneren aan de rijke geschiedenis. Onnen is altijd aantrekkelijk gebleven als vestigingsgebied. Het is dus niet zo vreemd dat de eerste bewoners 5000 jaar geleden dit plekje al hebben ontdekt.

Natte landschapselementen

Noodwaterbergingsgebied en natuurontwikkeling
Dat de ontwikkeling en het gebruik van het landschap blijft doorgaan blijkt uit de aanwijzing van de Onner- en Oostpolder tot noodwaterbergingsgebied. Inmiddels is de inrichting voltooid. Om de polders geschikt te maken voor waterberging zijn enkele kades in het gebied aangebracht. Daarbij was het behoud van de openheid van belang. Naast het maken van een aantal lage kades zijn ook historische structuren als de Koelandsdrift opgehoogd. Daarmee heeft de Hunzelaagte zijn karakteristieke openheid behouden. De verwachting is dat ongeveer eens per honderd jaar het gebied zal moeten worden ingezet voor de noodberging. Stichting Groninger Landschap is verantwoordelijk voor het beheer van een aanzienlijk deel van de landerijen in de polder. Daarmee is het potentieel van natuurontwikkeling te realiseren. Natuurontwikkeling gaat hand in hand met de landbouw, het oorspronkelijke fundament van Onnen.

Kom meer over Onnen en zijn rijke historie te weten tijdens de fietsroute!