Essen

U bent hier: Home / Stoppunten / Essen

Essen

Essen is het enige overgebleven buurtschap van de drie die ooit ten noorden van het dorp Haren waren. Het is een buurtschap dat ligt op de uiterste rand van de Hondsrug, op de overgang naar het veen. Dit gebied wordt ook wel het Tussengebied Groningen-Haren genoemd. Tot in de jaren zestig is het een traditioneel land­bouwgebied. De oude zandwegen, houtwallen en boerderijen herinneren hier aan.

Het Klooster Yesse

Er zijn maar weinig elementen in Essen die nog verwijzen naar een voormalig klooster dat ooit in het buurtschap heeft gestaan. Ondanks dat er weinig archiefmateriaal bewaard is gebleven, is het zeker dat van 1215 tot 1594 het vrouwen­klooster ‘Yesse’, horende bij de orde der Cisterci­ënzers, hier heeft gestaan.

Ontoegankelijk gebied

De orde der Cisterciënzers had de voorkeur zich te vestigen in min of meer ontoegankelijke gebieden. De zusters waren daardoor beter in de gelegenheid invulling te geven aan de levenswijze die hoorde bij het verblijven in een klooster. Essen stond tot de 13e eeuw onder directe invloed van (zee)water. Vooral in natte tijden was het gebied te voet zeer slecht bereikbaar. Essen was daarmee een plek bij uitstek om een klooster te stichten.

In het vrouwenklooster hadden de bewoners een leven van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid. Ze moesten in hun eigen onderhoud voorzien. Eén van de manieren om dit te doen was het geven van onderwijs aan dochters uit gegoede (stad) Groninger families. Een andere manier was het bewerken van het vele land. Als beloning kregen ze geld of in sommige gevallen ook grond. Hierdoor groeide het grondgebied van het klooster uit tot 850 hectare. Yesse was hiermee het derde klooster in grootte in de provincie.

Het huidige Essen bestaat uit ongeveer 20 boer­derijen die aan een rondlopende weg liggen. De buurtschap is in de loop der jaren ingesloten door de stad Groningen en het dorp Haren. Alleen overblijfselen van de gracht rondom het voorma­lige klooster zijn nog terug te vinden in het gebied. Op de luchtfoto is de ligging van het voormalige klooster met bijbehorende gracht aangegeven.

Wilt u meer weten over de ‘Wonderen van Essen’, scan bij het volgen van de fietsroute dan de QR-code op het informatiepaneel.